Улаанбаатар барилга - 2018 "барилгын материал, шинэ техник технологи” үзэсгэлэн 3 сарын 15-19, "орон сууц хот тохижилт” үзэсгэлэн 3 сарын 22-26нд План

Хугацаа: 2018 оны 03/15 - 03/26 хооронд
Сул талбай харах План зургийн тайлбар харах

Тайлбар мэдээлэл ороогүй байна.