Монгол-Солонгосын шилдэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн 5 сарын 9-12-ны хооронд

Монгол-Солонгосын шилдэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн 5 сарын 9-12-ны хооронд